Laboratorium Poznania Politycznego

Laboratorium Poznania Politycznego to interdyscyplinarny zespół złożony z psychologów społecznych i socjologów, który powstał z potrzeby zgłębienia problematyki zachowań społecznych i politycznych. Naszym zadaniem jest wyjaśnienie zależności między konkretnymi rodzajami działań podejmowanych w przestrzeni publicznej, a czynnikami je warunkującymi, takimi jak: wyznawane wartości, przekonania, cechy osobowościowe, style poznawcze, zmienne demograficzne i wiele innych.

 

Jakie są motywacje, a jakie bariery stojące na drodze do partycypacji obywatelskiej? Czym jest współczesny patriotyzm? Skąd bierze się przyjaźń versus wrogość międzygrupowa? Kto i dlaczego wierzy w teorie spiskowe i ufa fake newsom? Na te, jak i inne pytania, staramy się odpowiedzieć realizując różnorodne projekty badawcze.

 

Projekty prowadzone w ramach Laboratorium Poznania Politycznego obejmują badania podstawowe, jak i stosowane, realizowane w ramach grantów badawczych przyznawanych przez renomowane jednostki krajowe i zagraniczne. Nasz zespół składa się z osób specjalizujących się w badaniach ilościowych oraz jakościowych. Realizujemy badania na próbach reprezentatywnych, stosując przy tym cały wachlarz analiz statystycznych (np. analizy regresji, modelowanie równań strukturalnych, analizy segmentacji). Przeprowadzamy także badania w schematach eksperymentalnych – wykorzystując nie tylko deklaratywne, ale i behawioralne sposoby pomiaru danych. Poruszane przez nas tematy badawcze zgłębiamy przy użyciu wywiadów pogłębionych (IDIs) oraz grup focusowych (FGIs). Wszystko po to, by testować różnorodne modele naukowe i proponować innowacyjne interwencje, wychodzące naprzeciw wyzwaniom, jakie niesie za sobą współczesny świat polityki.

  Nasz Zespół 

  Marta Marchlewska

  Zuzanna Molenda

  Dagmara Szczepańska

  Adam Karakula

  Marta Rogoza

  Wojciech Podsiadłowski

  Oliwia Maciantowicz

  Dominika Adamczyk

  Radosław Rogoza

  Michalina Szczęsna

  Współpracowniczki i współpracownicy PCL 

  Prof. Aleksandra Cichocka - Political Psychology Lab, University of Kent

  Dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik, prof. ucz. - Uniwersytet SWPS

  Prof. Karen Douglas - University of Kent

  Dr hab. Łukasz Gawęda, prof. ucz. - Pracownia Psychopatologii Eksperymentalnej, IP PAN

  Dr Paulina Górska - Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Wydział Psychologii UW

  Ricky Green - University of Kent

  Dr Joachim Kowalski - Pracownia Psychopatologii Eksperymentalnej, IP PAN

  Prof. Dominika Maison - Wydział Psychologii UW

  Dr Adrian Wójcik - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Dr Paweł Łowicki - Intelligence Emotion Cognition Lab, Wydział Psychologii UW

  Dr Aleksandra Furman, Instytut Psychologii PAN

  Piotr Michalski, Instytut Psychologii PAN

  Dr hab. Katarzyna Hamer, prof. ucz. - Instytut Psychologii PAN

  Prof. Krzysztof Kaniasty - Instytut Psychologii PAN

  Dr Maria Baran - Uniwersytet SWPS

  Dr hab. Małgorzata Fajkowska, prof. ucz. - Pracownia Psychologii Osobowości, IP PAN

  Współpracowaliśmy z 

  Jesteśmy laureatkami i laureatami wielu prestiżowych wyróżnień naukowych. Wśród naszych zdobyczy znajdują się liczne granty, nagrody naukowe, stypendia.

  Docenili nas między innymi: 

  Goszcząc na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach, otrzymaliśmy także nagrody za najlepsze wystąpienia naukowe.