Badania i analityka 

  • BADANIA ILOŚCIOWE 

Badania społeczne z wykorzystaniem najróżniejszy technik: od badań sondażowych i segmentacyjnych, przez badania eksperymentalne, badania podłużne, w paradygmacie experience sampling, analizy danych z social media; np. Twitter. Przeprowadzamy analizy do wybranych problemów badawczych (od prostych częstości i testów parametrycznych/nieparametrycznych po analizy korespondencji, korelacji, regresji, modelowanie równań strukturalnych). Posługujemy się biegle różnymi pakietami statystycznymi (IBM SPSS, pakiety rodziny R, AMOS, MPLUS i wiele innych). Bazujemy na od dawna znanych i sprawdzonych narzędziach psychometrycznych, a także tworzymy własne, adresujące konkretne problemy ze świata społecznego.

 

  • BADANIA JAKOŚCIOWE (IDIs, FGIs, Etnografia).

Sami tworzymy odpowiednie do badania narzędzia oraz materiały do wykorzystania z użyciem technik projekcyjnych. Zebrany w trakcie wywiadów indywidualnych i grupowych materiał analizujemy w sposób adekwatny do tematu oraz pytań badawczych. Najczęściej stosujemy analizę tematyczną, która pozwala uzyskać pogłębioną wiedzę na społecznie istotne tematy. Posługujemy się narzędziami do jakościowej analizy danych, jak np. MAXQDA.

Oprócz doświadczenia w prowadzeniu badań na próbach ogólnokrajowych (polskich i zagranicznych),  mamy kompetencje w przeprowadzaniu projektu z  udziałem specyficznych, węższych grup. Przykłady: grupy mniejszościowe (np. LGBTQ+), grupy wyznaniowe,  młodzi dorośli, dzieci, osoby chorujące na stwardnienie rozsiane. Jesteśmy otwarci na prowadzenie badań i proponowanie możliwych rozwiązań problemów społecznych zarówno w przypadku szerokich, jak i wąskich grup odbiorców.

Przykładowe obszary współpracy 

  • Badania naukowe

  • Badania społeczne  (np. badania ankietowe na dużych próbach, indywidualne wywiady pogłębione) 

  • Badania marketingowe

  • Raporty

  • Analizy (statystyczne, społeczne)

  • Konsultacje eksperckie

  • Diagnoza społeczna

  • Działalność naukowa

 

Jeśli poszukujesz współpracowników lub po prostu kogoś, kto przeprowadzi dla Ciebie rzetelny projekt badawczy, pozwalający na postawienie konkretnych wniosków i wskazanie najlepszych rekomendacji – napisz do nas.

Kontakt