Projekty obecnie realizowane 

Obecnie w Laboratorium Poznania Politycznego Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk realizowane są następujące projekty badawcze:
 

Projekty dotychczas zrealizowane 

Dotychczas w Laboratorium Poznania Politycznego Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk zrealizowane zostały następujące projekty badawcze: