Czy nieradzenie sobie ze stresem może łączyć się z wiarą w spiski?

Jaki jest związek radzenia sobie ze stresem z wiarą w teorie spiskowe dotyczące COVID-19?


W świeżo opublikowanym artykule doktorantki Graduate School for Social Research Zuzanny Molendy i współpracowników sprawdzono, jak różne typu strategii radzenia sobie ze stresem (tj. samodzielne, aktywne radzenie sobie, sięganie po wsparcie społeczne, unikowe radzenie sobie i religijne radzenie sobie) wiązały się z poparciem dla teorii spiskowych związanych z pandemią COVID-19.


W serii dwóch przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie Polek i Polaków badań wykazano, że przede wszystkim strategie unikania, a także religijnego radzenia sobie były związane z większą wiarą w teorie spiskowe dotyczące COVID-19. Co więcej, pierwsze badanie wskazało też, że unikowe (ale nie religijne) radzenie sobie ze stresem wiązało się z nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących bezpieczeństwa podczas pandemii. Za to wiara w teorie spiskowe dotyczące pandemii COVID-19 pośredniczy w wyjaśnianiu relacji między radzeniem sobie ze stresem a przestrzeganiem wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i samoizolacji w czasie trwania pandemii. 


Ponadto drugie badanie wskazuje na możliwe mechanizmy istniejące w relacji między radzeniem sobie ze stresem a wiarą w teorie spiskowe. Wyniki badania pokazują, że uczucie strachu wywołanego czytaniem artykułu o zagrożeniu pandemią COVID-19 na wiarę w spiski było najsilniejsze w grupie osób charakteryzujących się wysokim poziomem unikowego radzenia sobie. Sugeruje to, że w obliczu lęku wywołanego kryzysem, to właśnie osoby radzące sobie ze stresem w sposób unikowy mogą częściej uciekać się do szukania i popierania spiskowych wyjaśnień tych wydarzeń.


Zachęcamy Was do zapoznania się z pełną treścią artykułu:

Coping strategies and belief in COVID-19 conspiracy theories

Udostępnij artykuł