Bardziej zidentyfikowani, więc mniej zazdrośni?

W najnowszym artykule dr Oliwii Maciantowicz i współpracowników, opublikowanym w czasopiśmie The Journal of Social Psychology, przedstawiliśmy wyniki badań dotyczących relacji między różnymi rodzajami zazdrości grupowej a dwoma typami identyfikacji z narodem polskim. 

Pożyteczna zazdrość motywuje nas do tego, aby osiągać więcej i dorównać tym, którym zazdrościmy. Zawistna zazdrość wiąże się z obniżaniem wartości osoby/osób, której/którym zazdrościmy. 

Wyniki naszych badań wskazują, że bezpieczna identyfikacja z narodem - autentyczne zadowolenie z tego, że jest się Polką/Polakiem -  negatywnie wiąże się z odczuwaniem zawistnej zazdrości wobec innych Polaków. Innymi słowy osoby bezpiecznie identyfikujące się z własną grupą, rzadziej czują zawistną zazdrość wobec członków grupy własnej. Z drugiej strony, narcystyczna identyfikacja z narodem, czyli przekonanie o wyjątkowości grupy własnej i poszukiwanie uznania w oczach grup obcych, wiąże się zarówno z pożyteczną, jak i zawistną zazdrością wobec członków tej samej grupy narodowej. To oznacza, że osoby o wyższym poziomie narcystycznej identyfikacji mogą częściej odczuwać zazdrość wobec innych Polaków, zarówno tę pożyteczną jak i zawistną. 

Wyniki drugiego badania pokazują także, że bezpieczna identyfikacja z narodem (nie narcystyczna) nie tylko negatywnie wiąże się z zawistną zazdrością grupową, ale i pozytywnie łączy się z altruizmem wobec innych Polaków. To sugeruje, że osoby o bardziej pozytywnej i stabilnej tożsamości narodowej częściej wykazują empatię i gotowość do pomocy innym członkom swojej grupy narodowej, jednocześnie rzadziej odczuwając zawistne uczucia zazdrości

Nasze badania dostarczają cennych informacji na temat związków między różnymi typami zazdrości grupowej a identyfikacją z narodem.

Więcej na temat naszych badań przeczytasz w tekście zatytułowanym: More identified so less envious? On the links between different types of national identity and in-group envy

Udostępnij artykuł